Život podle představ

Čeho chceme v životě dosáhnout? Kam chceme dojít? Co nás učiní šťastnými? Očekávání formuje celý náš život a ovlivňuje to, nad čím přemýšlíme a co děláme.

Text: Martina Kabala

Když se nám daří plnit si svá přání, cítíme spokojenost jak se sebou, tak se svým životem. Máme pocit, že je vše, jak má být. Někdy se stává, že naplnění představ štěstí nepřináší a naše hledání začíná nanovo. Svá čekávání se ve světle nových zkušeností učíme měnit. Pokud se nám v životě naše představy naplňovat nedaří, vznikají v nás pocity nespokojenosti. Cítíme, že něco není v pořádku. Obvykle se sami sebe ptáme, jak je to možné? Co je špatně? Proč nemůžeme najít toho správného partnera? Vysněnou práci? Harmonickou rodinu? Naplnit svůj pocit prázdnoty?

 

Kde se stala chyba?

Pokud představy o svém životě nemůžeme naplňovat přirozeně, je to buď tím, že naše očekávání neodpovídá našemu životnímu nastavení. Tedy tomu, co jsme v tomto životě schopni prožívat. Prostřednictvím nenaplněných tužeb nás život učí hledat smysl svého bytí v něčem jiném, než co jsme dosud znali. Druhým důvodem může být rozpor mezi vědomím a podvědomím, tedy protichůdné touhy a očekávání. To, co sami vědomě chceme, je negováno tím, co máme zakódováno v podvědomí. Pokud například vědomě toužíme po harmonickém vztahu plném lásky, ale v podvědomí se nachází strach ze ztráty svobody anebo strach ze zranění (tento strach je v astrologii spojován s Uranem ve Vahách, Venuší ve Vodnáři či aspektech Venuše Uran), hledáme si do života pouze partnery, u nichž vize harmonického vztahu nelze zcela naplnit. A to protože jsou buď zadaní, nebo nás jakoby nenadále opouštějí. Je ale také možné, že je opouštíme my, a to když nabudeme pocit, že už nás daný partner tolik nemiluje. Nechceme být prostě opuštěni, aby nás to nebolelo. S tímto dilematem bývá obvykle spojena neochota ve vztahu prožívat naplno lásku. Máme naopak tendenci ovládat vše rozumem. V astrologii tento rozpor vědomé a podvědomé složky mysli zastupují disharmonická spojení Venuše s Uranem.

 

Boj vědomí s podvědomím

Podvědomá očekávání se takto nazývají proto, že se nacházejí na úrovni „nevím, že vím“. My si je neuvědomujeme. A dokonce bychom přísahali, že si nic takového opravdu nemyslíme. Tato podvědomá očekávání mají obvykle kořeny v dětství, kdy jsme jakožto absorbující mysl nasávali vše z vnějšího světa. Tehdy jsme přijímali vše bez jakéhokoliv rozlišování. Tedy, zda je dané očekávání reálné a pro nás platné, a nebo jestli jenom přebíráme očekávání vycházející ze zkušenosti někoho jiného (často našich rodičů – v karmické astrologii je to nazýváno ‚rodinná karma‘ nebo ‚kulturní a společenská karma‘). Tato podvědomá očekávání, jsou-li v rozporu s těmi v našem vědomí (v horoskopu jsou tyto rozpory znázorněny opozicí nebo kvadraturou daných planet), brzdí nebo zcela blokují prožitek toho, čeho vědomě chceme dosáhnout.

 

Kategorie: