Zakletý ostrov MILOŠE MATULY

Starověký Egypt ho fascinoval už od dětství a jeho studiu věnoval téměř 25 let života. Zvláště období vlády faraona Achnatona a jeho krásné ženy Nefertiti. Nyní Miloš Matula přichází se svou další, v pořadí pátou knihou. Je jí pohádka Zakletý ostrov. I ten se ale ‚nachází‘ ve starověkém Egyptě.

Text: Laura Máchová

 

Miloši, vaší poslední knihou je neobvykle pohádka. To znamená, že jste začal psát pro děti?

Kniha ‚Zakletý ostrov‘ je věnována všem, kteří nepřestali hledět na svět dětskýma očima. Tedy nejen dětem, ale i dospělým! Myslím, že bychom měli brát život více s nadhledem, hledět prizmatem dítěte, které je stále v úžasu a kouká na svět i lidi s bezpodmínečnou láskou.

 

O čem tedy Zakletý ostrov je?

Příběh se odehrává ve starodávné zemi Kemet, která ležela po obou březích řeky Nilu. Této zemi vládl velký faraon Achnaton se svou královskou manželkou Nefertiti. Faraon, který se zhlédl v uctívání boha Slunce, jemuž říkal Aton, jednoho dne k sobě povolal na slyšení hodnostáře jménem Ahmose. Požádal jej, aby se vydal na výpravu a přivezl z dalekých zemí vzácné zboží. Avšak Ahmosova loď se po strastiplné cestě potopila a všichni, kromě Ahmose, zemřeli. Moře ho vyvrhlo na tajuplný ostrov. Tam po čase potkal vládce ostrova, ohromného hada, který uměl mluvit lidskou řečí.

 

To vypadá tajuplně a napínavě... Jak takové setkání dopadlo?

Ohromný had sám sebe nazýval vládcem Pwénetu, země oplývající všemožným bohatstvím. A s Ahmosem se nakonec spřátelili. Víc už ale neprozradím, jen to, že vše jako v pohádce dobře dopadlo. 

 

 

Kategorie: