JAK RUDÝ je váš měsíc?

Napadlo vás někdy, že byste si podle menstruace měly nařídit život tak, aby byl kvalitnější a po pracovní, duševní či kreativní stránce mnohem plodnější?

Text: Andrea Mouaddab Vémolová

Foto: Shutterstock.com

Malířka a učitelka alternativní terapie iranda Gray ve své knize Rudý měsíc o tomto z pohledu dnešní doby velmi nevkusném a zapomněníhodném tématu pojednává více než do hloubky. Základem její teorie je cykličnost ženy jako takové, její vzlety a pády, které se odehrávají během jednoho měsíce. Poté se každá z nás dosažením určitého dna (menstruací) opět odrazí a může začít znovu. Gray popisuje ve své knize čtyři fáze cyklické ženy, které každá z nás absolvuje zhruba 12x do roka, první menstruací počínaje a menopauzou konče. Před ovulací jsme všechny Pannami, zhruba v období plodných dnů Matkami. Následuje fáze Kouzelnice, což je vzhledem k pocitům, které 90% z nás zažívá, velmi laskavý název, a cykličnost ženy končí fází Baby, tedy menstruací.

Ať už ve vás předešlé věty zanechaly jakýkoliv dojem, je to v podstatě velmi pozitivní sdělení, můžete se třeba zas a znovu stát mladou a svižnou a ve fázi Kouzelnice si pak opětovně zkoušet, jak se asi budete cítit v menopauze, a učit se s touto skutečností žít a nejen přežívat. Kniha Rudý měsíc však není jen zaostřením objektivu na choulostivé téma, je to něco, co potřebujeme vědět, aby náš život byl lepší, abychom opět našly své role, které nám byly dnešní mužsky naladěnou společností odejmuty. Pomocí zkoumání periody můžeme najít samy sebe, umět svou ženskost podávat svým bližním a následně předávat svým dcerám. V neposlední řadě je důležité znát tak dobře sebe samu, že své cykličnosti využijeme ve prospěch své práce, výchovy dětí či kvalitnějšího sexuálního života.

 

Návrat

„Menstruační cyklus ženina lůna byl chápán jako cyklus života a plodnosti při ovulaci a smrti a neplodnosti při menstruaci. Byl to cyklus, který byl zastoupen i v měsíčních fázích a v němž se také zrcadlila roční období země,“ uvádí ve své knize Miranda Gray spojitosti, které nám dnes naprosto unikají. Po staletí a tisíciletí ženina role vzhledem k dětem i vůči okolí spočívala v tom, že předávala lásku, moudrost a paměť rodu a učila své děti životu. Situace se však natolik změnila, že ženská role ztratila všechny své aspekty a s tím přišlo i zapomnění cykličnosti a chaos, který se odehrává v mysli a těle nejedné z nás. Žena 21. století je odříznuta od svých základních schopností inspirace nebo empatie, podle Mirandy Gray je proto nezbytné, aby ženy „začaly vnášet svou cyklickou povahu života na svá pracoviště a vůbec do společnosti, pomohly lidem v okolí ji chápat jako pozitivní a posilující sílu na všech úrovních – v práci, v obchodě, v rodině, ve vztazích, ve vzdělávání i v osobním vývoji.“ Je zkrátka velmi důležité, aby společnost menstruační cyklus opět přijala, vnímala jej, respektovala a po čase se jím dokázala i řídit, podobně jako se řídí pěstování ročními obdobími. Tak jako je měsíc stále týž, jen vidíme určitou jeho část, je i žena stabilní ve svém charakteru, pouze v průběhu cyklu odkrývá různé části své duše Perioda nesouvisí jen s fázemi měsíce a ročními obdobími, ale také třeba se symbolem jin a jang, který má ve své temné části světlo a ve své světlé části temnotu – stejně jako v temných fázích Kouzelnice a Baby má žena jisté světlé stránky a ve fázích Panny a Matky pak ve světle a vyzařování své stránky temnější.

 

Fáze Panny (preovulační)

Energie tohoto období jsou dynamické, čisté a vyzařující. Žena se stává sebejistou a schopnou vypořádat se s všednodenními těžkostmi. Je odhodlaná, ambiciózní i soustředěná. V práci je to vhodná doba k zahájení nových projektů a v sexuální oblasti čas skutečné a bezstarostné radosti.

 

Kategorie: