PRAVÁ DÁMA

Kolikrát už jste o sobě vznesla tvrzení, že VY jste přeci dáma? Já mnohokrát, ale někdy skutečně pochybuji, že tomu tak je, mírně řečeno.

TEXT: Adéla Hálková

 

Jsme dámy pravé, nebo si na ně jen hrajeme a zasvěceným jsme pro smích? Je toho mnoho, co bychom měly znát, než se vydáme mezi lidi, a je jedno, zda sedíme v restauraci nebo běháme po lese. Žena není synonymem dámy a naopak, proto je třeba si osvojit alespoň základy společenského chování. Co říkáte tedy na takové malé posezení (nohy u sebe!) s Ladislavem Špačkem? S pojmem etiketa, neplést si s etikou, jsme se v mnohých člán - cích setkaly především ve spojení s alkoholem, ale ono se za tímto slůvkem skrývá mnohem víc než jen čirý vinný mok. Jedná se též o jistá pravidla platná ve společ - nosti, jejichž základy bychom měly bezpečně ovládat. (Neznalost je bohužel v mnoha případech až nebezpečně trapná). Nemohu vám sice slíbit, že se z vás po přečtení článku stane dáma par excellence, ani panu Špačkovi by limitovaný počet úhozů jistě nestačil, troufám si tvrdit. Je to však dobrý začátek – začátek zájmu o zvelebení chování vlastní osoby na veřejnosti i v soukromí. Možná, že to přišlo s věkem, ale dřív, než se můj zájem otočil i tímto směrem, byla jsem spíše hulvát v porcelánu nežli mladá dáma, a proto si bez zardění nakupte všechny díly knih zabývajících se etiketou od pana Špačka, které se vám budou hodit – a ony se hodit budou, skoro všechny! Poznámka redakce: Možná, že už jste o pravidlech níže popsaných slyšela, ale zamyslete se, skutečně se jimi řídíte? Časopis nechte na stole otočený na této straně, snad si jej všimne také váš partner! 

 

Ženy jsou společensky na výši

Hned na začátek si pamatujte jedno jednoduché pravidlo – ve společnosti si nejsme rovni. Dobrá zpráva pro nás je, že jsme společensky významnější. V našem ‚týmu významných‘ jsou však také osoby starší, naši nadřízení a hosté. A jak se mezi takovými lidmi chováme? Do dveří vcházíte vy, je-li žen více, pak dáma významnější jako první. Ta i první usedá. Ve společnosti vám muž přenechává čestné místo, které je po jeho pravici. A proto žena správně chodí ve společnosti po jeho pravém boku. Ale i u pravidla pravice existují jisté výjimky – jsou to situace, kdy je pozice pro ženu méně komfortní, ba dokonce nebezpečná. Totéž platí, byla-li byste po partnerově pravé ruce na konci řady nebo by vedle vás seděla nedůvěryhodná osoba.

Pak se směle posaďte na stranu levou. Společenská pravidla mají mnohdy svůj původ v potřebě zajistit společensky významnějším osobám – ženám – pocit bezpečí. Proto jde muž do schodů i ze schodů vždy níž, aby vám poskytl podporu, a to i v případě, že máte zrovna super minibezpečnost je zkrátka důležitější. Rychlá rekapitulace: Žena je důležitější než muž, starší je důležitější než mladší, nadřízený je (logicky) výše než podřízený a slavná či významná osoba je nejdůležitější. 

 

Kategorie: