Zuby jako obraz duše

Staráte se o svůj chrup důkladně a stejně pokaždé u zubaře trpíte? Možná nemáte nemocné zuby, ale duši.

Text: Laura Máchová

 

Všechno souvisí se vším a to, že tělesné potíže jdou ruku v ruce s psychickými, uznává už i valná většina lékařů klasické medicíny. Ty takzvané alternativnější směry pak jdou ještě dál, pracují s faktem, že určité orgány těla jsou vzájemně propojené a bolest jednoho z nich může být zkrátka jen symptomem – ten skutečný problém je jinde, zkrátka, že je třeba léčit celého člověka. Nejen tělo, ale i duši.   

Z našich tělesných obtíží pak prý lze také odhalit skutečnou příčinu našich psychických problémů, která sídlí v našem podvědomí či nevědomí. Vyčíst ji prý lze mnohdy jednoduše – konkrétně třeba z našeho chrupu.   

 

Co o vás zuby říkají   

Zuby bereme jako něco samozřejmého. Jasně, že nás trápí, když zub bolí, jenže to pak prostě řešíme, jak jsme zvyklí, návštěvou zubaře. Ten nás ‚léčí‘ vrtáním nebo trháním zubu.   

Každý zub v našich ústech má podle tzv. Nové medicíny, tedy jednoho z typů celostní medicíny, svůj konkrétní význam a spojuje se jak s nějakým tělesným orgánem, tak emocí či nějakým psychickým tématem.

A to takto:  

Levá část chrupu:

Ženský princip (jin), matka, sestra, partnerka, plození, rodina, cykličnost, děti, změna u ženy, ženské orgány...    

 

Pravá část chrupu:

Mužský princip (jang), otec, bratr, partner, síla, boj, sebeprosazení, aktivita, zaměstnání, mužské orgány...   

 

1. zub, řezák (od přední části chrupu v půlce, u zubaře tzv. jednička): Vše kolem našich rodičů, naše vůle a schopnost sebeprosazení. Potíže s těmito zuby tak hovoří o našem vztahu k rodičům, především v období našeho dětství a dospívání, a do jaké míry má toto negativní vliv na naši osobnost dodnes. Stav tohoto řezáku pak také může hovořit obecně o vztahu mezi mužem a ženou ve smyslu partnerské nejistoty. Lidé s poškozenými ‚jedničkami‘ či mezerou mezi nimi bývají často přitahováni partnerem, který je odmítá nebo se kterým nemohou nikdy dosáhnout rovnoprávného vztahu, či si v odmítajícím partnerovi svým způsobem ‚libují‘. Tělo: Ledviny.   

 

2. zub, řezák: Kondice i vzhled těchto zubů vypovídá o tom, jak jste schopni se se svými rodiči a tím, jací jsou a jak vás vychovávali, srovnat, zvládnout to (často zub vlevo – matka, zub vpravo – otec). Pokud např. tyto zuby vystupují hodně vpřed, máme tendenci s rodiči stále bojovat, jsou-li tyto zuby menší než ‚jedničky‘, jsme spíše podřizující se typ apod. Vzhled těchto zubů vypoví dá také o našem temperamentu (výrazné – hodně temperamentní apod.). Tělo: Močový měchýř.  

 

3. zub, špičák: Hovoří o naší schopnosti zvládat změny, které jsou přirozenou součástí života, také životní vitalitě, optimismu a asertivitě. I proto jsou velmi důležité, a když si je necháte jen tak vytrhnout, mohla by vás vaše životní síla opustit. Pokud dolní špičáky příliš přečnívají horní, může to hovořit také o vnitřním konfliktu v tom smyslu, že nejste schopni najít své životní místo. Tělo: Játra, tělesný růst.   

 

4. zub, předstolička: Naše individualita, ego. Často se tento zub mezi ostatními tak nějak ‚tísní‘, což znamená, že se jeho majitel bojí prosadit, nebo je jen na to moc ‚líný‘. Potíže s tímto zubem, především jeho plné od stranění, pak může přinést podceňování a podléhání manipulátorům. A nebo naopak revoltu a potíže s autoritami. Tělo: Slezina, slinivka.   

 

5. zub, předstolička: Hovoří také o naší schopnosti prosazení, ale ne v tak výbojném slova smyslu jako ‚čtverky‘, tady jde spíše o naši fantazii, kreativitu, nápady, zkrátka tvořivost obecně. Do jaké míry jste schopni či neschopni vše zrealizovat, o tom vypovídá poloha a kondice tohoto zubu – například, je-li zastrčený, máte potíže svou tvořivost využít v reálném životě apod. Dokončení vašich plánů a snů ‚pětkám‘ velmi svědčí. Tělo: Žaludek.  

 

6. zub, stolička: Naše místo v životě, životní postavení, potřeba být milován. Nesou jakousi paměť dětství, a tak ti, co v nich mají mnoho kazů, často zažili mnoho citových ran v dětství. Pakliže se stoličky stále víc kazí, znamená to také, že je možné, že svá dětská traumata nemáme ještě zpracována a zasahují do našich současných životů v negativním slova smyslu. Tělo: Orgány v podbřišku a kyčle.   

 

7. zub, stolička: Ukazuje, jaký máme vztah k okolnímu světu a našemu okolí a jak na nás reagují naši bližní. Jejich kondice napovídá, jak jsou na tom naše vztahy. Bolesti tohoto zubu nás třeba také můžou odvést od špatné volby partnera. Tělo: Plíce, tlusté střevo.   

 

8. zub, moudrosti: Je energeticky spojen se srdcem, ať už jako orgánem, nebo obrazně řečeno – má vztah k naší duši, Já, ale také ke kolektivnímu vědomí. Je tedy lépe, pokud to jde, si je co nejdéle v chrupu udržet. Jejich kondice pak napovídá také o naší schopnosti zařadit se do společnosti, do okolního světa. Tělo: Srdce, tenké střevo.     

 

A co o nás vypovídají konkrétní problémy chrupu?   

Kazy: Objeví se jako jakýsi obranný konflikt v situaci, kdy bychom chtěli ‚kousnout‘ či něco ‚zkousnout‘, ale nesmíme, či to nedokážeme. O jaký konkrétní problém jde, napovídá jejich umístění.   

Krvácející dásně: Neschopnost zpracovat emoce.  

Paradentóza: Strach o ztrátu sebeúcty a sebevědomí, především však dlouhodobé neřešení problémů, pasivita, neschopnost projevit své pocity a potřeby navenek.   

Zubní kámen: Vnitřní konflikt týkající se vědomí vlastní hodnoty, neschopnost změnit své postoje, přizpůsobit se změnám, přijmout nové myšlenky.   

Zubní váček: Nevyjádřená, ‚nevybitá‘ agrese, situace, ve které je člověk převálcován něčím zvenčí, s čím často nebo zcela nemůže sám hnout.   

Skřípání či zatínání zubů: Potlačená agresivita do nevědomí.   

Křivé zuby: Emoce, osud rodiny, rodinná karma, rovnátky prý lze změnit i chování daného člověka.   

Předkus: Neschopnost fungovat v krizích, nerozhodnost, bázlivost.  

Zákus: Ustrnutí v dogmatech a stereotypech.    

Když zub chybí: Ztrácí se ten typ energie, který dle svého umístění reprezentuje.  

Kategorie: