Cesta k sobě: Page 2 of 2

Nový život

Dalším velkým mezníkem v životě je dvacátý devátý až třicátý rok, období tzv. Saturnské revoluce. Nyní se uzavírá první životní cyklus zkušeností. Naše osobnost je plně utvořena a měli bychom již jasně cítit, co chceme. Rodinné vzory, se kterými nesouzníme, bychom měli překonat. Na základě dosavadních životních zkušeností bychom si měli být vědomi svých schopností, toho, co je pro nás důležité, čeho si ceníme, jaké jsou naše vlastní hodnoty (a ne hodnoty našich rodičů) a kam chceme směřovat. Pokud jsme doteď nežili v souladu se svým potenciálem, cítíme se kolem dvacátého devátého roku nespokojeni. Máme pocit, že dosavadní život nás již nenaplňuje, cítíme se prázdní. Chceme něco víc. Nastává tak zlomové období plné zásadních změn. Můžeme například ukončit vztahy, změnit práci, najít nového životního partnera, zajímat se o jiné obory či vzdělání, narodí se nám dítě nebo se třeba přestěhujeme. Tyto změny odrážejí naše nové vědomí sebe sama. Začínáme žít nový život. Jdeme-li si za tím, co cítíme, že chceme, pak doba mezi třicátým a čtyřicátým druhým rokem je plná tvůrčího elánu. Není-li tomu tak, přichází frustrace, pocity bezmoci, překážek a omezení, které nás seznamují s našimi mylnými představami o sobě a boří naše mýty.

 

Převzetí moci a zodpovědnosti

Kolem třicátého sedmého roku přichází druhá Saturnská kvadratura, která vytahuje na povrch naše strachy a to, co omezuje rozvoj našeho potenciálu, a nutí nás převzít zodpovědnost za svůj život. Vrcholem je uvědomění, že pouze my sami jsme zodpovědní za sebe a za to, co ve svém životě prožíváme. Pokud před tím ale strčíme hlavu do písku, další otřesy a osobní krize nastanou v době tzv. Plutonské kvadratury (třicátý sedmý až třicátý osmý rok), která je největší šancí na osobní proměnu směrem k opravdovosti a převzetí moci nad svým životem. Toto období prověřuje naši ochotu proměny a růstu k novým zkušenostem. Učíme se respektu a pokoře vůči přirozenému životnímu cyklu vzniku, trvání a zániku. Učíme se vzít otěže našeho života do vlastních rukou s využitím svého potenciálu, zároveň se ale učíme skrze krize a ztrátu falešných jistot, na nichž jsme lpěli, vzdát toho, co s námi není v souladu.

 

Druhá puberta

Pokud jsme odolali i takovému kalibru, jako je Plutonská kvadratura, aniž jsme se obrátili k sobě a své přirozenosti, čeká nás další šance v období kolem čtyřicátého až čtyřicátého třetího roku v podobě Uranské a Saturnské opozice. Je to doba, která je nazývána krizí středního věku, nebo také druhou pubertou. Naše potřeba osvobodit se ode všeho, co nás brzdí, je téměř neudržitelná. Těch, kteří v této době rozmetali vše, na čem dosud stavěli, je mnoho. Čím více jsme byli potlačeni v prožívání jiných zkušeností a hledání sebe sama v době první puberty, tím bouřlivěji prožíváme toto období.

Zpochybňujeme dosavadní způsob života, odvrhujeme vše, co se nám zdá nudné a tradiční. Po velkém třesku by mělo zůstat jen to, co je výrazem nás samých a našeho skutečného potenciálu.

 

Být opravdoví

Nejlepší možnost, jak vyhrát tento nerovný boj se životem, je být opravdoví. V každém okamžiku svého života si uvědomovat, kdo jsme, skrze poznání toho, kdo nejsme. Uvědomovat si to, co chceme, skrze poznání toho, co nechceme. Prostřednictvím nových zkušeností bourat naše strachy a pocity omezení, které jsme si mylně vytvořili na základě předchozích událostí.

Objevovat podvědomá očekávání a představy o životě, které do nás byly naprogramovány v dětství a které ze skrytu stále řídí náš život. Využívat naplno svůj potenciál a splynout zkrátka s proudem života v těch situacích, na které nestačíme. Prohlédnout svou falešnou identitu, kterou jsme si v průběhu života vybudovali. Teprve pak můžeme být sami sebou a v radosti a pocitech naplnění prožívat svůj vrozený potenciál.

 

Kategorie: