JAK CHVÁLIT MUŽE

Ženy chválí muže dle jejich zásluh. Ženy chválí muže ‚do zásoby‘, chtějí-li zasáhnout další módní kořist. Chytré ženy chválí muže, i když není za co!

Text: Adéla Hálková

 

Všichni v této věci fundovaní se setkávají v jednom bodě: Chválit muže – ano! Dělat z něj infantilním způsobem velké děcko, nebo hůř – obout se do role matky, jak se patří, a udělat z něj pořádného mamana, jenž už se stává spíš synonymem pořádného blbce, to nikoliv! Přesto jsem se poprvé k tématu, jak se prochválit k pohodovému, klidnému a šťastnému soužití s mužem, dostala přes knihu (psychologové a koučové partnerských vztahů nechť odpustí) Po dobrém, nebo po zlém? od Zdeňka Matějčka, zabývající se výchovou dětí. V mysli jsem se k literatuře pro rodiče a pedagogy vrátila několikrát – kdybyste nevěděl, tak s muži jedině po dobrém, pane Matějčku!

Stejně jako všechny recepty na šťastný život mají i chvalozpěvy na muže jasně stanovené ingredience a postupy, které je třeba ctít, má-li být výsledek přinejmenším uspokojivý. Jeden z nejcitovanějších odborníků na manželství, rozvody a rodičovství, Američan John Gottman, započal svůj vztahový výzkum v roce 1992. Shromáždil 700 novomanželských párů, které požádal, aby si 15 minut povídaly o čemkoliv s tím, že si jejich rozhovor zaznamená na kameru. Poté v těchto videích spočetl množství pozitivních a negativních slov a na základě jejich poměru odhadl, zda spolu partneři vydrží dalších 10 let. Výsledek tehdy šokoval Gottmanovy kolegy i jeho samého. Po oné dekádě zjistili, že jejich prognózy platily v 94 procentech případů! U spokojenějších párů byla komunikace významně pozitivnější, z toho plyne, že více než polovina sdělení by měla být pozitivní, aby bylo soužití harmonické. V partnerství je proto třeba omezit výtky a projevy nespokojenosti a zvýšit frekvenci ocenění, uznání a pochval. A protože jsme my ženy rodu bystřejšího, začněme s pochvalami mužů neprodleně – spokojenost na jejich tvářích a celková pohoda ve vztahu se projeví – NEPRODLENĚ.

Už slavný Dale Carnegie napsal, že kritika se vždy vrátí tam, odkud vyšla, a že v umění jednat s lidmi je důležité hodně chválit a s kritikou zacházet opatrně. Také s pochvalou musíte zacházet jako v rukavičkách, obzvláště chválíte-li muže. Pochvalnými gesty dáváte partnerovi najevo svou náklonnost, musíte však odhadnout správné načasování, vhodné dávkování a dobře zvolit rétoriku chválení. Muži touží po uznání mnohem výrazněji než ženy. „Muži jsou od dětství vedeni k tomu, aby byli úspěšní, když úspěch necítí, hledají pocit uspokojení formou chvály,“ říká koučka Lenka Černá. Jednou z častých chyb, kterou ve své knize Jak na muže zmiňuje také autorka Regina Swoboda (v Německu se věnuje především problematice komunikace mezi partnery), je fakt, že mnohem více mluvíme o partnerových nedostatcích a slabinách, a když už chválíme, partner nemá mnohdy potuchy, za co si pochvalu vysloužil. Své muže (partner, tatínek, kamarád...) chválím ráda a často. Začala jsem ale u sebe – jak totiž zdůrazňují odborníci, dokážete-li sama sebe pochválit nahlas, dokážete náležitě ocenit i jeho. 

 

Pravidla chválení

Důležité je uvědomit si hned zpočátku, proč daného muže chválíte. Jak bylo zmíněno již v prvním odstavci, sladkostmi typu „šikulínek, hodňoučký chlapeček“ atd. partnera maximálně zesměšníte a vyvoláte v něm pocit hořkosti. Pokud se však s partnerem rádi škádlíte a v humoru jste naladěni na stejnou notu, klidně pochvalně žvatlejte, v dalších případech se takovýmto výrazům raději vyhýbejte, muž chce být vaším hrdinou, nikoliv dítětem. Čím rychleji muže po skutku chválíte, tím větší bude mít pochvala účinek. Pokud jej budete blahořečit za minulý týden zalité květiny, bude jen zklamaný, že jste si nevšimla dříve! V pochvalách buďte detailní, popište přesně, jak na vás konkrétním činem zapůsobil, rozvádějte téma – pokud chcete příteli skutečně zalichotit, zajímejte se, klaďte mu otázky, vstupte do jeho světa! Na druhou stranu se nic nemá přehánět! Koučka Lenka Černá s oblibou říká, že každé zmrzliny se jednou přejíme a že tedy ani chválou se nesmí plýtvat, jinak ztratí na svém významu.

Buďte upřímné! Chvalte ho jen tehdy, když skutečně cítíte, že to chcete. Čas od času mu dejte najevo, že on je pro vás ten nejlepší! 

 

Kategorie: