Jak získat pocit jistoty....: Page 2 of 2

Zemská Luna (Býk, Panna, Kozoroh)

Zemské Luny jsou v protikladu k ohnivým Lunám nejméně náročné. Klíčové je pro ně materiální zajištění. Potřebují, aby bylo postaráno o jejich základní potřeby: dostat najíst, napít, obléci se, pohodlně se vyspat. Mají rády pravidelnost a ze všech Lun nejméně dobře snášejí změny. Luna v Býku bude dlouho spokojená, pokud je její okolí harmonické a pohodlné a jídlo dobré a pravidelné. Potřebuje mít naplněny touhy všech pěti smyslů. K nim patří i touhy těla spojené s láskou a fyzickou blízkostí. Býk cítí, že materiální zabezpečení je důležité proto, aby své materiální potřeby mohl dostatečně naplnit. Nejsou-li jeho tělo a duše živeny, může svůj pocit citového bezpečí dosycovat pohodlným stravováním a závislostmi např. na majetku, penězích nebo luxusním způsobem života.

Luna v Panně potřebuje pro pocit citového bezpečí v životě řád, pravidelnost a rituály, stejně jako musí cítit, že je postaráno o její fyzické zdraví, např. Zdravým životním stylem. Potřebuje se cítit užitečná a potřebuje dostat odměnu a uznání za všechny drobné poskytované služby. Zároveň je však příliš skromná, aby o ně usilovala. V dospělosti dosycuje chybějící pocit citového bezpečí snahou pomáhat a sloužit druhým, za což podvědomě očekává uznání a oblíbenost. Neumí říct ne. Nedostane-li se jí za její služby uznání, cítí nevděk. Může se až příliš upínat ke zdravému životnímu stylu, což může vést až k asketismu. Luna v Kozorohu pro pocit citového bezpečí potřebuje úspěch, schválení a smysl dělat věci správně. Její city jsou uzavřeny, někdy chce být raději sama a potřebuje, aby jí to bylo umožněno. V dospělosti bude dosycovat svou potřebu citového bezpečí skrze budování kariéry nebo snahou dosahovat cíle, které jí přinesou úspěch a uznání druhých.

 

Vzdušná Luna (Blíženci, Váhy, Vodnář)

Vzdušné Luny směřují svoje potřeby do intelektuální oblasti, komunikace a pocitu společenství s druhými lidmi. Mohou své potřeby potlačovat nebo racionalizovat (vysvětlovat si, proč je lepší to nepotřebovat), jen aby byly přijaty druhými. Nutně potřebují být ve společnosti lidí. Omezení v prostoru a poskytovaných podnětech jim ani za mák nesvědčí. Luna Blíženec pro pocit citového bezpečí potřebuje pozornost a duševní stimuly. Chce být ze všeho nejvíce poslouchána. Má v sobě hlubokou potřebu, aby jí jiní lidé naslouchali. Vytváří si přesvědčení, že komunikace, intelekt a vzdělání jsou ze všeho nejdůležitější. Nedostatek pocitu citového bezpečí může kompenzovat mluvením nebo hektickým společenským či intelektuálním životem. Převládne rozumové vnímání života namísto prožívání pocitů. Často se svými potřebami ztrácí kontakt.

Luna ve Vahách pro pocit citového bezpečí potřebuje být obklopena krásou, harmonií a klidem. Vyhledává společnost a obdiv. Svůj pocit citového bezpečí v dospělosti dosycuje snahou o vytvoření bezkonfliktního harmonického prostředí. Nechce se hádat a kvůli tomu může potlačit sebe a své vlastní potřeby. Luna ve Vodnáři pro pocit citového bezpečí požaduje mít možnost projevit se nevázaně, být aktivní. Potřebuje mít kamarády. Chce se odlišovat od druhých a vyžaduje velkou porci svobody a nezávislosti. Svou potřebu citového bezpečí dosycuje angažovaností ve skupinách, které se odlišují od tradiční společnosti. Může tíhnout k rebélii proti všemu, co ji omezuje a brzdí její rozlet. Anarchie a neochota se podřídit nikomu a ničemu ji ale může vrhnout do osamění nebo pocitu vykořenění.

 

Vodní Luna (Rak, Štír, Ryby)

Vodní Luny jsou velmi citlivé na vnější vlivy. Potřebují cítit souznění s druhými, klíčová je pro ně citová blízkost. Tím, že vnímají emoce a pocity druhých, snadno smazávají hranice mezi svými potřebami a potřebami jiných lidí. V touze po dosažení harmonie mohou ztratit samy sebe. Račí Luna pro pocit citového bezpečí vyžaduje potvrzování hluboce instinktivních, emocionálních pocitů. Chce být opečovávána a mít možnost pečovat. Klíčové je pro ni domácí zázemí, bez něhož je ztracena. Nedostatek pocitu citového bezpečí se snaží dosycovat hromaděním věcí. Může až příliš lpět na tradicích a minulosti, pak není ochotna se s ničím, k čemu citově přilnula, rozloučit. Snaží se o každého kolem sebe pečovat, ale podvědomě očekává vděk a přijetí. Je-li tato péče vedena podvědomým motivem dosycování svých potřeb, obvykle zažívá nevděk, vyvolávající pocit sebelítosti.

Luna ve Štíru pro pocit citového bezpečí potřebuje cítit intenzivní nestravující vášeň. Je velmi náročná. Požaduje dostatečnou citovou výživu a potřebuje mít pocit, že jsou její city a emoce přijímány. Chybějící pocit citového bezpečí se může snažit získat vyžadováním přízně a citové hloubky skrze zneužívající mocenské hry, jako je manipulace a citové vydírání. Z hloubi duše se bojí ztráty, proto může chtít mít vše a každého pod kontrolou. Její touhy a potřeby jsou však neukojitelné. Rybí Luna pro pocit citového bezpečí potřebuje cítit splynutí s druhými lidmi. Chce vnímat harmonické prostředí, mít možnost žít ve svých fantaziích, pomáhat a cítit blízkost, lásku druhých. V dospělosti tyto Luny dosycují svůj pocit citového bezpečí prostřednictvím umění, spirituality a obětováním se pro druhé nebo méně šlechetnou formou, jako je únik od každodenního života do ‚lepších‘ světů prostřednictvím například alkoholu či jiných podpůrných prostředků...

 

Najděte sami sebe

V životě se cítíme jistí a bezpeční jen v případě, jsme-li obklopeni lidmi a podmínkami, které přirozeně naplňují naše potřeby. Chybí-li nám vnitřní pocit citového bezpečí, stáváme se na těchto lidech, věcech či prostředí, jež nám pocit jistoty a bezpečí nahrazují, závislí. Když tyto lidi nebo podmínky nakonec ztratíme, ztrácíme i svůj pocit jistoty. Nechceme-li být na druhých lidech, věcech či vnějších podmínkách závislí, měli bychom si uvědomit, že jej můžeme nalézt jen uvnitř sebe. Jak? Potřebujeme se naučit přijmout sami sebe takové, jací jsme. Přijmout svou jedinečnost a mít se rádi. Až si začneme vážit sami sebe za to, jací jsme, můžeme si postupně vybudovat vnitřní pocit citového bezpečí. Díky němu se budeme moci rozvíjet jako jedinečné individuality a projevovat sami sebe ve své podstatě beze strachu, že nebudeme přijati, a ztratíme tak svou jistotu a bezpečí. 

 

 

 

Kategorie: